Publicēts: 29.08.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2017. gada jūlijā.

Banku sektors kopumā 2017. gada pirmajos septiņos mēnešos darbojās ar peļņu 197.9 miljonu eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 98.3%).

Banku sektora kopējais noguldījumu apmērs jūlijā saruka par 1.6% jeb 334.8 miljoniem eiro, t.sk. iekšzemes klientu noguldījumi samazinājās par 0.6% jeb 76.2 miljoniem eiro (attiecīgi par 0.4% jeb 22.2 miljoniem eiro samazinājās mājsaimniecību un par 0.3% jeb 10.1 miljonu eiro – uzņēmumu noguldījumi), savukārt ārvalstu klientu noguldījumi – par 3.1% jeb 258.6 miljoniem eiro. Jūlija beigās kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums sasniedza 20 miljardus eiro.

Kopējā kredītportfeļa atlikums jūlijā pieauga par 0.1% jeb 18.5 miljoniem eiro, t.sk. iekšzemes uzņēmumu kredītu apjoms pieauga par 0.6% jeb 43.6 miljoniem eiro, kamēr iekšzemes mājsaimniecību kredītportfelis samazinājās par 0.1% jeb 5.2 miljoniem eiro, savukārt ārvalstu klientiem izsniegto kredītu apmērs saruka par 0.8% jeb 17.3 miljoniem eiro. Kopējais kredītportfeļa atlikums jūlija beigās veidoja 15 miljardus eiro.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada jūliju ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV