Publicēts: 28.08.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apstiprinājusi “Pārvaldības sistēmas izveides normatīvos noteikumus”, kuri izstrādāti, lai nodrošinātu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 53. panta sestās daļas prasību, kas paredz FKTK noteikt minimālās prasības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu pārvaldības sistēmas izveidei un darbības izpildei

Šiem noteikumiem stājoties spēkā, sabiedrībām var būt nepieciešams pārskatīt un pilnveidot savas esošās pārvaldības sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību jaunajām prasībām.

Noteikumi īsteno Direktīvas 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspējā II) un Regulas 2015/35 prasības pārvaldības sistēmas ietvara izveides jomā. Noteikumi nosaka detalizētus kritērijus un nosacījumus iepriekšminētajā Direktīvā un Regulā noteikto prasību pārvaldības sistēmai un tajā iekļaujamajiem elementiem, vienlaikus nodrošinot Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes “Pārvaldības sistēmas pamatnostādnēs” (EIOPA-BoS-14/253 LV) ietverto ieteikumu īstenošanu.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV