Publicēts: 28.07.2017.
Ar šiem grozījumiem tiek aizstāts noteikumu 2. pielikums “Paziņojums” ar jaunu kredītiestāžu amatpersonu veidlapu “Piemērotības un atbilstības novērtējuma anketa”, kas turpmāk tiks izmantota amatpersonu kandidātu piemērotības novērtēšanai, ļaujot FKTK un attiecīgos gadījumos ECB iegūt normatīvos aktos noteikto informāciju.
Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV