Publicēts: 29.06.2017.
Šodien, 29. jūnijā, diskusiju cikla “FKTK Dialogs” ietvaros notiek tikšanās ar finanšu tirgus dalībniekiem un nozares ekspertiem, lai apspriestu inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstības iespējas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) plāno izveidot regulatīvo smilškasti FinTech jeb inovatīviem finanšu pakalpojumiem, tādā veidā, atbalstot inovatīvu un pārdomātu risinājumu ienākšanu tirgū. 

Šodienas diskusijas “Inovācijas Latvijā – kādas iespējas mūsu finanšu sektoram” viens no mērķiem ir rast konstruktīvus priekšlikumus, pēc kāda veida regulatīvās smilškastes programmas Latvijas finanšu sektorā būtu pieprasījums un kāds būtu galvenais tās pienesums. FKTK ieskatā sākotnēji smilškastes testa režīms tiktu piedāvāts inovatīviem maksājumu pakalpojumiem, bet pēc tam, ņemot vērā pieprasījumu, attīstīts arī plašāk citos finanšu pakalpojumu segmentos. “FKTK Dialogs” ietvaros tiek apzinātas tirgus dalībnieku vajadzības, lai izveidotu reāli strādājošu regulatīvo smilškasti – atrodot līdzsvaru starp regulējošām prasībām, patērētāju aizsardzību un atbalstu inovatīviem finanšu pakalpojumiem.

“Vēl neapzinātie pakalpojuma riski un ietekme uz tirgu, ir galvenais priekšnoteikums, kāpēc parasti regulatori visā pasaulē ir piesardzīgi atļauju izsniegšanai inovatīviem pakalpojumiem. Tāpēc aizvien vairāk valstu finanšu uzraugu sāk piedāvāt regulatīvās smilškastes, kas atvieglo inovatīvu ideju īstenošanu, kuras citādāk būtu grūti īstenot. Tomēr nevienā no valstīm dalība smilškastē nenozīmē darbību bez licences. FKTK mērķis ir izveidot tādu smilškasti, kas reāli funkcionētu un būtu atspēriena punkts gan jaunuzņēmumu, gan esošo tirgus dalībnieku inovatīvu ideju attīstībai. FKTK ieskatā Latvijā strādājošajiem tirgus dalībniekiem – gan bankām, gan jaunajiem pakalpojumu sniedzējiem – ir visas iespējas attīstīt globālajam tirgum pievilcīgus risinājumus,” saka Gunta Razāne, FKTK priekšsēdētāja vietniece. 

Inovatīvs finanšu pakalpojums, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, sniedz plašākas iespējas klientiem un piedāvā jaunu digitālu pieredzi, piemēram, ienākot ar vēl nebijušu pakalpojumu Latvijā, ļauj sniegt lētākus pakalpojumus, tādējādi palielinot konkurenci finanšu tirgū. Sākotnēji tieši šādiem inovatīviem maksājumu pakalpojumiem FKTK redzētu vietu regulatīvajā smilškastē testa režīmā. Šāda regulatīvā smilškaste ir kompromiss starp riskiem balstītu, juridiski korektu pieeju un atbalstu finanšu inovācijām, tāpēc pirms “spēlēšanās” ar klientu līdzekļiem potenciālajam kandidātam būtu jāsaņem licence finanšu pakalpojumu sniegšanai. Tas arī nozīmē samērīgu normatīvā regulējuma piemērošanu – iespējams atbrīvojums no tām prasībām, kas nav noteiktas ES tiesību aktos.

Arī kopfinansējuma pakalpojumi ir inovācija finanšu sektorā un FKTK jau šobrīd ES līmeņa diskusijās ir norādījusi vienota ES līmeņa regulējuma izstrādes nepieciešamību kopfinansējuma jomā, tajā skaitā FKTK piedalās nacionālā regulējuma izstrādes darba grupās.

FKTK jau šobrīd inovatīviem uzņēmumiem piedāvā individuālas konsultācijas par tiesību aktu piemērošanu attiecīgas atļaujas saņemšanas procesā. Tāpat jauno pakalpojumu sniedzēji var rēķināties ar FKTK atbalstu un ciešu uzraudzību, darbojoties testa režīmā smilškastē, ja tāds būtu nepieciešams. Jau šobrīd inovatīvu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ir noteikta atlaide dokumentu izskatīšanai un uzraudzības maksai.

“FKTK Dialogs” ir jauna sarunu platforma, lai veicinātu dialogu ar tirgus dalībniekiem par finanšu sektoram būtiskiem attīstības jautājumiem.

Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860, 26148001 E-pasts: laima.auza@fktk.lv