Publicēts: 20.06.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par apdrošinātāju darbības rezultātiem 2017. gada 1. ceturksnī.

Apdrošinātāju (apdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu) parakstīto bruto prēmiju apmērs 2017. gada 1. ceturksnī pieauga par 8.2% salīdzinot ar  iepriekšēja gada 1. ceturksni un sasniedza 170 milj. eiro (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiāļu parakstītās bruto prēmijas pieauga straujāk (par 31%) un sasniedza 33% no kopējām parakstītajām prēmijām).

Kopējās apdrošināšanas tirgū parakstītajās bruto prēmijās vairāk kā trešdaļu (35%) joprojām veidoja sniegtie pakalpojumi citās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs.

Gada pirmajos trīs mēnešos pieaugumu parakstītajās prēmijās uzrādīja gandrīz visi lielākie apdrošināšanas veidi, izņemot īpašuma apdrošināšanu (-7.1%). Apdrošināšanas veidu struktūrā veselības apdrošināšana veidoja 18.3%, īpašuma apdrošināšana – 17.6%, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – 16%, sauszemes transporta apdrošināšana – 15.3% un dzīvības apdrošināšanas produkti – 12.4%.

Savukārt citās EEZ dalībvalstīs parakstītajās prēmijās aizvien lielākais īpatsvars bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu un sauszemes transporta apdrošināšanu (attiecīgi – 46%, 27% un 14%).

Kopš gada sākuma apdrošināšanas sabiedrības kopumā nopelnīja 1.1 milj. eiro, t.i. par 58% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (2.7 milj. eiro), t.sk. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību peļņa bija 370 tūkst. eiro, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 761 tūkst. eiro (2016. gada marta beigās attiecīgi – 2.3 milj. eiro un 0.4 milj. eiro). Pārskata periodā turpināja pieaugt piekritušo atlīdzību prasības, pasliktinot kombinēto rādītāju, kas raksturo nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību pelnītspēju, no 98.8% 2016. gada 1. ceturksnī uz 100.6% 2017. gada 1. ceturksnī (kombinētais rādītājs virs 100% norāda uz apdrošināšanas darbības zaudējumiem).

Apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve gada pirmajos mēnešos svārstījās robežās no -0.1% līdz 7.5%. Labākus rezultātus uzrādīja sabiedrības, kuru ieguldījumi ir veikti riskantākos finanšu instrumentos (akcijas, fondi).

Apdrošināšanas sabiedrību vidējais maksātspējas izpildes rādītājs (kas raksturo pašu kapitāla atbilstību uz risku novērtēšanu balstītai maksātspējas kapitāla prasībai) šajā periodā būtiski nav mainījies un bija krietni virs prasību minimuma (145%), tostarp dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 171%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 141% (zemākā pieļaujamā rādītāja robeža ir 100%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/apdrosinasana”.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV