Publicēts: 12.06.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā www.fktk.lv Statistikas sadaļā ir publicēts jauns pārskats – visu apdrošinātāju individuālie darbības rādītāji. Informācija balstīta uz apdrošinātāju iesniegtajiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem par 2017. gada 1. ceturksni. Informācija turpmāk tiks atjaunota katru ceturksni.

FKTK izstrādās informatīvu rīku “Apdrošināšanas kompass” 

FKTK līdz gada beigām plāno izstrādāt arī informatīvu rīku “Apdrošināšanas kompass”, apkopojot informāciju no publiskajiem ceturkšņu pārskatiem par svarīgākajiem darbības rādītājiem un to skaidrojumiem, lai jebkurš interesents varētu iepazīties un sekot līdzi apdrošinātāju darbībai un ērti salīdzināt.

“Apdrošināšanas kompass” plānots kā līdzīgs interaktīvs rīks “Banku kompasam”. Tas banku klientiem FKTK mājas lapā jau pieejams no 2012. gada un ļauj katram sekot līdzi un pašam izdarīt izvēli, ņemot vērā arī bankas darbības specifiku un tendences ilgākā periodā.

Jaunā sadaļa “Publiskie ceturkšņu pārskati apdrošinātāju dalījumā” pieejama šeit: http://www.fktk.lv/lv/statistika/apdrosinasana/publiskie-ceturksna-parskati-apdrosinataju-dalijuma.html

Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860, 26148001 E-pasts: laima.auza@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV