Publicēts: 28.02.2017.
Šodien Latvijā darba vizītē ierodas Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Daniele Nouy). Vizītes laikā Daniela Nuī tiksies ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadību un ekspertiem, lai apspriestu galvenās uzraudzības aktualitātes, izvērtētu 2016. gadā paveikto un pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus vienotā banku uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros. Danielai Nuī plānota tikšanās arī ar pārstāvjiem no banku sektora.
Tikšanās laikā Daniela Nuī ar FKTK pārstāvjiem pārrunās aktualitātes, kas šobrīd ir nozīmīgas vienotā uzraudzības ietvarā, tostarp prioritātēm vienotā uzraudzības mehānisma pakļautībā esošo trīs Latvijas banku uzraudzības nodrošināšanā, ar to saistītajiem galvenajiem izaicinājumiem un plānotajiem pasākumiem. Tāpat tiks aplūkotas iespējas, kā veicināt vienotu uzraudzības kultūru, ņemot vērā, ka vienotajā uzraudzības mehānismā ir iesaistīts liels skaits valstu ar dažādām tradīcijām uzraudzībā. FKTK, kā arī Latvijas banku pārstāvjiem tikšanās laikā ar Danielu Nuī būs iespēja uzzināt ECB redzējumu par tendencēm Eiropas finanšu tirgū, kā arī diskutēt par vienotā uzraudzības mehānisma attīstību, finanšu nozarei pastāvīgi attīstoties.
FKTK vadītājs Pēters Putniņš: “Kā zinām, FKTK ir viena no Latvijas iestādēm, kura visciešāk integrēta Eiropas Savienības institūcijās, t.sk. ECB Vienotajā banku uzraudzības mehānismā. Šī mehānisma vadītājas klātienes vizīte Latvijā ir iespēja novērtēt mūsu organizācijas sasniegumus, kā arī kopīgi izvērtēt FKTK plānotās pārmaiņas turpmākai efektīvas uzraudzības darbībai gan vietējā tirgū, gan eirozonas vienotā uzraudzības mehānisma kontekstā.” “Mēs strādājam kopā – banku uzraugi Latvijā un eirozonā, apvienojot mūsu zināšanas, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un uzticamību banku sistēmai. Ieguvēji no tā ir iedzīvotāji un uzņēmēji Latvijā un pārējā eirozonā. Izmantojot izdevību, vēlos pateikt paldies kolēģiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijā par nozīmīgo darbu un ieguldījumu,” uzsver ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī.
Par vienoto uzraudzības mehānismu: ECB īstenotais vienotais banku uzraudzības mehānisms jeb VUM, kura galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā. VUM ietvaros ECB ir uzņēmusies banku uzraudzības pienākumus, kas stājās spēkā 2014. gada 4. novembrī. ECB un FKTK darbinieki pastāvīgi līdzdarbojas kopējās uzraudzības komandās, kas ir nozīmīgo banku ikdienas uzraudzības pamats. Šobrīd ECB sadarbībā ar FKTK uzrauga trīs pēc aktīviem lielākās bankas – AS „Swedbank”, AS „SEB banka” un AS „ABLV Bank”. Vienotajā banku uzraudzības mehānismā piedalās visas eirozonas valstis. Pārējās Eiropas Savienības valstis var brīvprātīgi pievienoties. Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860, 26148001 E: laima.auza@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV