Publicēts: 27.02.2017.
FKTK izvēlējusies maksātnespējas administratoru ieteikšanai tiesai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir saņēmusi un izvērtējusi “TRASTA KOMERCBANKA” likvidatora Ilmāra Krūma iesniegumu bankas maksātnespējas procesa uzsākšanai un iesniegusi to Vidzemes priekšpilsētas tiesā apstiprinājumam, vienlaicīgi lūdzot tiesu lemt par bankas maksātnespējas procesa administratora Armanda Rasas apstiprināšanu.

“TRASTA KOMERCBANKA” likvidācijas procesā ir konstatēts, ka bankas mantas (aktīvu) nepietiek visu kreditoru prasījumu pilnīgai apmierināšanai. Saskaņā ar “TRASTA KOMERCBANKA” likvidatora sniegto informāciju 31.01.2017. bankas kopējās saistības ir 124.6 milj. EUR, tostarp kreditoru prasījuma tiesības pret banku ir 121.1 milj. EUR apmērā, bet bankas aktīvi ir 73.0 milj. EUR apmērā.

Bankas likvidācijas procesa laikā ir izdevies atgūt līdzekļus 111.9 milj. EUR apmērā. Tāpat noguldītājiem izmaksāta garantētā atlīdzība (līdz 100 000 EUR) 54.5 milj. EUR apmērā, kas pilnībā segta no bankas līdzekļiem, neizmantojot Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus.

Bankai atrodoties likvidācijas procesā, tai piederošo mantu visbiežāk nav iespējams pārdot par bilances vērtību, un piespiedu atsavināšanas gadījumā tirgus vērtība var būt zemāka. Tas atkarīgs no likvidatora izvēlētās aktīvu pārdošanas stratēģijas. Ņemot vērā faktiskos apstākļus, “TRASTA KOMERCBANKA” likvidators pieņēma lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu un maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu tiesā, un tāpēc ar maksātnespējas procesa pieteikumu vērsās FKTK. Līdzšinējais “TRASTA KOMERCBANKA” likvidators Ilmārs Krūms ir izlēmis darbu pie bankas maksātnespējas procesa neturpināt.

FKTK ir izvēlējusies maksātnespējas administratoru Armandu Rasu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Armands Rasa kļūs par “TRASTA KOMERCBANKA” maksātnespējas procesa administratoru, ja viņu amatā apstiprinās tiesa.

Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860, 26148001 E-pasts: laima.auza@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV