Publicēts: 27.12.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2016. gada novembrī.
Banku sektors kopumā 2016. gada vienpadsmit mēnešos darbojās ar peļņu 440.1 milj. eiro apmērā. Minētajā periodā ar peļņu darbojās visas 16 Latvijas bankas un trīs no septiņām ārvalstu banku filiālēm (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 97.5%). Novembrī kopējais rezidentu noguldījumu atlikums izmainījās nebūtiski (pieauga par 0.1% jeb 13 milj. eiro) – lai gan palielinājās privāto nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumi (attiecīgi par 2.2% un 1.5%), tomēr samazinājās valdības un finanšu institūciju noguldījumi (attiecīgi par 3.7% un 7.1%). Nerezidentu noguldījumi saruka par 0.3% jeb 32 milj. eiro. Novembra beigās kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums saglabājās 21.9 miljrd. eiro apmērā. Novembrī turpinājās kopējā kredītportfeļa neliels pieaugums (par 0.7% jeb 99 milj. eiro), t.sk. rezidentu uzņēmumu portfelis auga par 0.6% jeb 39 milj. eiro, savukārt rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis praktiski neizmainījās. Nerezidentiem izsniegto kredītu apmērs novembrī palielinājās par 2% jeb ~46 milj. eiro (pieaugumu galvenokārt ietekmēja ASV dolāra vērtības kāpums). Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada novembri ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/. Turpmākai informācijai: Laima Auza Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas vadītāja Tālr. 67774860 E: laima.auza@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV