Publicēts: 05.12.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2016. gada 3. ceturksnī. 

Krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu nelielā sarukuma ietekmē (par 1.2%) arī sabiedrību aktīvu apmērs pārskata ceturksnī nebūtiski samazinājās (par 0.2% jeb ~ 66 tūkst. eiro) un septembra beigās bija 26.6 milj. eiro. Biedru noguldījumu apmērs septembra beigās sasniedza 19.4 milj. eiro un tas bija lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots (99%).

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums pārskata ceturksnī turpināja pieaugt (par 4.4%) un septembra beigās sasniedza 18.7 milj. eiro.

Kredītportfeļa kvalitāte saglabājās praktiski iepriekšējā līmenī – 62.5% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 32.6% – kā uzraugāmie un 4.9% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma (jūnija beigās attiecīgi – 63.2%, 31.5% un 5.3%).

Kopš gada sākuma krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 404 tūkst. eiro jeb par 14% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar peļņu strādāja 23 no 34 krājaizdevu sabiedrībām kopā nopelnot 439 tūkst. eiro. Krājaizdevu sabiedrību peļņas kāpumu galvenokārt nodrošināja ienākumu pieaugums no uzkrājumu samazināšanas, kā arī mazākā apmērā veidoti uzkrājumi nedrošiem parādiem.

Krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i., kapitāla pietiekamības rādītājs, nedaudz palielinājās un septembra beigās sasniedza 20.4% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība – 10%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009 agnese.licite@fktk.lv