Publicēts: 05.12.2016.
2016. gada deviņu mēnešu laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 40.2 milj. eiro, t.i. gandrīz tikpat daudz kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dalībnieku iemaksas samazinājās par 0.4%, un darba devēju iemaksas par 2%, tomēr salīdzinājumā ar 2014. gada deviņiem mēnešiem veikto iemaksu kopējais apmērs ir pieaudzis par 41% un iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta. Septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 354.2 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 7.2%.

No pensiju plānu kapitāla deviņu mēnešu laikā tika izmaksāti 22.9 milj. eiro jeb par 41% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 95% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2016. gada deviņos mēnešos bija 2.5% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.5% līdz 3.6%.

Septembra beigās lielāko daļu, t.i. 43% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 46% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 46% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (41%), no kuriem divas trešdaļas bija valsts vērtspapīri. Savukārt 44% no visiem valsts vērtspapīriem bija Latvijas valsts obligācijas.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs deviņu mēnešu laikā samazinājās par 14.8 milj. eiro, septembra beigās sasniedzot 112.2 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 40% līdz 32%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits kopš gada sākuma pieauga par 10.2 tūkstošiem jeb par 7% un septembra beigās sasniedza 265 252, t.i. 26.8% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.:67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV