Publicēts: 29.11.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sagatavotā operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2016. gada oktobrī liecina, ka banku sektors kopumā 2016. gada desmit mēnešos darbojās ar peļņu 408.7 milj. eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās visas 16 Latvijas bankas un trīs no septiņām ārvalstu banku filiālēm (ar tirgus daļu kopējos banku sektora aktīvos – 97%).

Oktobrī turpinājās rezidentu noguldījumi pieaugums – par 4% jeb 468 milj. eiro. Galvenokārt palielinājās valdības noguldījumu apmērs, taču auga arī nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību noguldījumi. ASV dolāra vērtības kāpuma ietekmē nedaudz pieauga arī nerezidentu noguldījumu atlikums (par 0.7% jeb 68 milj. eiro). Oktobra beigās kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums sasniedza 21.9 miljardus eiro.

Š.g. oktobrī bija vērojams kopējā kredītportfeļa nebūtisks pieaugums (par 0.2% jeb 34 milj. eiro), t.sk. rezidentu uzņēmumu portfelis auga par 0.5% jeb 35 milj. eiro (galvenokārt pateicoties tirdzniecības un finanšu nozarēm), savukārt rezidentu mājsaimniecību kredītportfelis gandrīz neizmainījās (saruka par 0.1% jeb 4 milj. eiro). Arī nerezidentiem izsniegto kredītu apmērs oktobrī būtiski neizmainījās (ASV dolāra vērtības kāpuma ietekmē pieauga par 0.1% jeb 3 milj. eiro).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada oktobri ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/. http://www.fktk.lv/lv/statistika/kreditiestades/menesa-parskati.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009 agnese.licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV