Publicēts: 09.11.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “VENIPAK LATVIJA” ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā pēc pašas sabiedrības lūguma. 

Maksājumu iestādei nepastāv saistības pret klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem.

Latvijā turpina darboties 25 reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-iestades/licencetas-maksajumu-iestades.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV