Publicēts: 09.11.2016.
FKTK ir saņēmusi Akcine draudimo bendrovė “Gjensidige” paziņojumu, ka ir pabeigta AAS “Gjensidige Baltic” un Akcinė draudimo bendrovė “Gjensidige” pārrobežu apvienošanās, kā rezultātā reoganizācijas ceļā AAS “Gjensidige Baltic” tiek pievienota Akcinė draudimo bendrovė “Gjensidige” un turpmāk Latvijā darbosies Akcinė draudimo bendrovė “Gjensidige” Latvijas filiāle.

FKTK padome pieņēmusi lēmumu anulēt visas AAS “Gjensidige Baltic” izsniegtās apdrošināšanas licences pēc pašas apdrošināšanas sabiedrības lūguma.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV