Publicēts: 08.11.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome ir pieņēmusi lēmumu reģistrēt AS “Citadele banka” subordinēto obligāciju pamatprospektu, nosakot, ka šī pamatprospekta ietvaros AS “Citadele banka” ir tiesīga izteikt subordinēto obligāciju publiskos piedāvājumus 40 000 000 eiro (četrdesmit miljoni eiro) apmērā.

Katrs publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV