Publicēts: 25.10.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēmusi reģistrēt akciju sabiedrības “ELKO GRUPA” obligāciju pamatprospektu, nosakot, ka akciju sabiedrība “ELKO GRUPA” ir tiesīga izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus 50 000 000 euro (piecdesmit miljoni euro) vai to ekvivalenta ASV dolāros apmērā.
Katrs publiskais piedāvājums izsakāms atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Emitents obligāciju pamatprospektā norādījis, ka obligācijas vēlas publiski piedāvāt Latvijā un Igaunijā, tādēļ FKTK nosūtīs Igaunijas finanšu uzraudzības iestādei apliecinājumu, ka akciju sabiedrības “ELKO GRUPA” pamatprospekts ir sagatavots saskaņā ar prasībām, kas noteiktas tiesību aktos par emisijas prospekta saturu un sagatavošanas kārtību. Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009, agnese.licite@fktk.lv