Publicēts: 02.09.2016.
2016. gada pirmā pusgada laikā pensiju 3. līmeņa plānos tika iemaksāti 25.7 milj. eiro, t.i. par 6.6% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dalībnieku iemaksas samazinājās par 7.5%, un darba devēju iemaksas par 2.6%, tomēr salīdzinājumā ar 2014. gada 1. pusgadu veikto iemaksu kopējais apmērs ir pieaudzis par 41% un iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta. Jūnija beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 339.9 milj. eiro, pusgada laikā pieaugot par 2.9%.

No pensiju plānu kapitāla pusgada laikā tika izmaksāti 16.6 milj. eiro jeb par 47% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 98% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2016. gada 1. pusgadā bija 0.5% un individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 3.1% līdz plus 1.5%.

Jūnija beigās 42.6% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 47% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 46% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Pārvaldnieki centās mazināt ieguldījumu vērtības svārstīgumu, palielinot parāda vērtspapīru īpatsvaru kopējā ieguldījumu portfelī līdz 42.5% jūnija beigās. 68% no parāda vērtspapīriem bija valsts emitētie vērtspapīri.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs pusgada laikā samazinājās par 11.6 milj. eiro, jūnija beigās sasniedzot 115.5 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 38.4% līdz 33.9%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pusgada laikā pieauga par 6.9 tūkstošiem jeb par 2.7% un jūnija beigās sasniedza 261 934, t.i. 26.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.1

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi”.

1Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV