Publicēts: 01.09.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) aicina jaunajā mācību gadā ikvienu Latvijas iedzīvotāju jaunu zināšanu gūšanai un esošo pārbaudīšanai finanšu jomā izmantot arī FKTK izglītojošā vortāla KLIENTU SKOLA iespējas. Vortālā ir iespējams gan uzzināt pamata lietas par finanšu pakalpojumiem un to riskiem, gan apgūt zināšanas dažādos pratības tematos atbilstoši trim zināšanu līmeņiem un pārbaudīt tās testa jautājumos. Tāpat iespējams noteikt savu finanšu pratības indeksu. http://www.klientuskola.lv

KLIENTU SKOLAS vadītāja Ieva Upleja: “Vēlos KLIENTU SKOLAS vārdā Zinību dienā sirsnīgi sveikt visus skolēnus un skolotājus, kā arī finanšu pratības veicināšanas partnerus! Arvien nostiprinās mūsu iesāktās izglītošanas tradīcijas finanšu jomā, t.sk. kopīgās aktivitātes pedagogu tālākizglītībā. Šo darbu turpināsim arī jaunajā mācību gadā. Mēs varam teikt lielu paldies ikvienam ekonomikas un sociālo zinību skolotājam Latvijā, jo redzam rezultātus – Latvijas skolēni ir pierādījuši OECD PISA pētījumā, ka finanšu pratības ziņā salīdzinājumā ar saviem vienaudžiem citās valstīs ir virs OECD valstu vidējā līmeņa. Tagad atliek gada nogalē sagaidīt pieaugušo Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības salīdzinājumu pirmajā OECD pētījumā, kurā arī mūsu valsts piedalās. Cerēsim, ka rezultāti būs vismaz tikpat labi kā mūsu jauniešiem. Tāpēc aicinu ikvienu noteikt savu individuālo finanšu pratības INDEKSU mūsu atraktīvajā testā vortālā KLIENTU SKOLA!”

INDEKSA katrs individuālais rezultāts katrai personai tiek parādīts izdrukājama diploma formā kā liecība un iespēja salīdzināt savus rezultātus, piemēram, pēc gada vēlreiz. Latvijas iedzīvotāju vidējā INDEKSA rezultāts ir finanšu pratības Nacionālajā aptaujā īpašā metodoloģijā aprēķināta punktu summa jeb vidējā atzīme septiņos finanšu pratības tematos, kas raksturo iedzīvotāju finanšu pratības līmeni kārtējā gadā. Pirmais Latvijas iedzīvotāju vidējā INDEKSA mērījums kā Nacionālās finanšu pratības aptaujas atvasinājums tika noteikts 2014. gadā (rezultāts +20.6 punkti), nākamais sekoja 2015. gada otrajā pusē ar nedaudz augstāku rezultātu +21.2 punkti. Saite uz sabiedrības INDEKSU: http://www.klientuskola.lv/lv/petijumi/finansu-pratibas-indekss.html

INDEKSA izstrādē un Nacionālajā aptaujā FKTK ir izmantojusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD bāzes anketu iedzīvotāju aptaujā, kas nodrošina iespēju 2016. gadā, Latvijai iekļaujoties OECD, salīdzināt finanšu pratības līmeni starp OECD valstīm.

Papildu informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv mob. 29476003 Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV