Publicēts: 25.08.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) padome pieņēma lēmumu piemērot akciju sabiedrībai AS “Grobiņa” soda naudu 5000 (pieci tūkstoši) eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumiem.

FKTK šādu lēmumu pieņēma, jo AS “Grobiņa” FITL 56. panta noteiktajā kārtībā un termiņā nav publiskojusi revidēto 2015. gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu, kā arī FITL 57. panta noteiktajā kārtībā un termiņā nepubliskoja starpperiodu pārskatu par 2016. gada pirmajiem trim mēnešiem.

Tā kā AS “Grobiņa” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Otrajā sarakstā, AS “Grobiņa” ir jāievēro FITL prasības.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV