Publicēts: 27.04.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu anulēt SIA “Post Service Kurzeme” ierakstu maksājumu iestāžu reģistrā pēc pašas sabiedrības lūguma. 
Maksājumu iestādei nepastāv saistības pret klientiem – maksājumu pakalpojumu izmantotājiem. Latvijā turpina darboties 28 reģistrētas un trīs licencētas maksājumu iestādes. Maksājumu iestādes tiek reģistrētas maksājumu iestāžu reģistrā, kurš regulāri tiek atjaunināts un ir pieejams FKTK mājaslapā: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-iestades/licencetas-maksajumu-iestades.html Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009, agnese.licite@fktk.lv