Publicēts: 15.04.2016.
Latvijas finanšu sektora uzraudzības institūcijas FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš augstu vērtē OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas atzinumu, kas apliecina Latvijas uzraudzības institūciju un finanšu sektora paveikto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, kā arī Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā paveikto šajā sarunu posmā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: “Starptautisko organizāciju, jo īpaši OECD noteikto augstāko standartu ieviešana finanšu sektorā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir bijis viens no svarīgākajiem FKTK darba uzdevumiem pēdējos gados. Esam daudz paveikuši, šādi nostiprinot Latvijas finanšu sektora starptautisko reputāciju, un šis ir kārtējais apliecinājums. Esmu gandarīts par pēdējo mēnešu sadarbību ar OECD kolēģiem, Latvijas delegācijas darbību, kā arī izsaku pateicību par darbu FKTK pārstāvjiem šajā delegācijā.”

OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa 14.04.2016. sniegusi OECD Padomei pozitīvu viedokli par Latvijas gatavību pievienoties OECD, novērtējot Latvijas paveikto prioritāro rekomendāciju ieviešanā kā kvalitatīvu un termiņā veiktu uzdevumu.

Tieslietu ministrijas informācija: http://bit.ly/1V6jxNu 

Papildu informācijai: Ieva Upleja FKTK Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.:67774807; e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv mob. 29476003