Publicēts: 04.03.2016.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome 2016. gada 4. marta sēdē ir konstatējusi, ka AS “Trasta komercbanka” ir iestājusies noguldījumu nepieejamība, jo saskaņā ar Eiropas Centrālās Bankas lēmumu bankai 2016. gada 3. martā tika anulēta kredītiestādes darbības licence.

No Noguldījumu garantiju fonda (NGF) tiek izmaksāta garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz klientu noguldījumiem bankas filiālē Kiprā.

Izmaksājamā garantētā atlīdzība katram klientam tiks aprēķināta, sasummējot noguldījumus visos kontos, ja šie noguldījumi ir sadalīti vairākos kontos.

FKTK meklēs iespēju uzsākt garantēto atlīdzību izmaksu pēc iespējas ātrāk. Noguldījumu garantiju likums paredz, ka garantētās atlīdzības izmaksa jāuzsāk 20 darbdienu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, vietu un laiku FKTK padome pieņems lēmumu un par to informēs sabiedrību.

Papildu informācija klientiem par valsts garantēto atlīdzību izmaksu pieejama FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2016/5638-informacija-as-trasta-komercbanka-klientiem-par-valsts-garanteto-atlidzibu-izmaksu.html

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 67774808, 29467009, agnese.licite@fktk.lv