Publicēts: 10.12.2015.

Rīgā, 10.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem  

Apstiprināti “Ieteikumi maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai vai reģistrācijai FKTK uzturētajā iestāžu reģistrā”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi “Ieteikumi maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai vai reģistrācijai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā iestāžu reģistrā”.

Ieteikumi izstrādāti, lai sekmētu vienotu izpratni par iestādes darbības licences saņemšanu vai reģistrāciju iestāžu reģistrā, kuru uztur FKTK.

Šo ieteikumu mērķis ir skaidrot iestādēm izvirzītās prasības, kas ir saistītas ar licencētas un reģistrētas iestādes statusa iegūšanas nosacījumiem, kā arī izskaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības par informāciju un dokumentiem, kas iesniedzami FKTK, lai iegūtu licencētas vai reģistrētas iestādes statusu. 

Ieteikumos tiek apskatīti šādi aspekti: iestādes statusa (licence, reģistrācija, e-nauda, maksājumu pakalpojumi utt.) noteikšanas nepieciešamība un prasības pirms dokumentu un informācijas iesniegšanas FKTK, iesniedzamās informācijas un dokumentu prasības reģistrētas un licencētas iestādes darbības uzsākšanai, tai skaitā tiek skaidrotas minēto dokumentu satura prasības.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv