Publicēts: 04.12.2015.

Rīgā, 04.12.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Krājaizdevu sabiedrību peļņa 9 mēnešos augusi par 11%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) darbības rezultātiem 2015. gada 3. ceturksnī liecina, ka krājaizdevu sabiedrības no gada sākuma kopumā nopelnījušas 355 tūkst. eiro jeb gandrīz par 11% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 321 tūkst. eiro. 

Pārskata periodā ar peļņu strādāja 20 krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnot 388 tūkst eiro, savukārt pārējo 13 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 33 tūkst. eiro.

KKS galvenais darbības virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums pārskata ceturksnī turpināja augt, t.i., par 737 tūkst. eiro jeb 4.3% un septembra beigās sasniedza 17.9 milj. eiro. Kredītportfeļa kvalitāte nedaudz uzlabojās – 64.3% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 29.9% – kā uzraugāmie un 5.8% bija ieņēmumus nenesošo kredītu kopsumma (jūnija beigās attiecīgi – 62.6%, 31.3% un 6.1%).

Arī KKS kapitāla pietiekamības rādītājs 2015. gada 3. ceturksnī saglabājās augsts un septembra beigās bija 20.1% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Krājaizdevu sabiedrības”.

 

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv