Publicēts: 04.12.2015.

Rīgā, 04.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK atļauj Nordea Bank AB Latvijas filiāles maksājumu karšu pieņemšanas biznesu nodot Kortaccept Nordic AB Latvijas filiālei

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome deva atļauju veikt Nordea Bank AB Latvijas filiāles maksājumu karšu pieņemšanas biznesa kā kredītiestādes uzņēmuma daļas pāreju Kortaccept Nordic AB Latvijas filiālei. Kortaccept Nordic AB Latvijas filiāle ir maksājumu iestāde, kas tiesīga izlaist maksājumu instrumentus un nodrošināt karšu maksājumu pieņemšanu.

Izvērtējot Nordea Bank AB iesniegto kredītiestādes uzņēmuma daļas pārejas priekšlikumu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši Kredītiestāžu likuma 59.2 panta pirmajai daļai, FKTK secināja, ka kredītiestādes uzņēmuma daļas pārejai nebūs negatīva ietekme uz Nordea Bank AB Latvijas filiāles un Kortaccept Nordic AB Latvijas filiāles finansiālo situāciju, kā arī klientu interešu aizsardzību. Tāpat netiks radīts maksājumu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas risks, kā arī tiks nodrošināta finanšu sistēmas stabilitāte kopumā.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv