Publicēts: 02.12.2015.

Rīgā, 02.12.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK dod atļauju vairāku ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome deva atļauju IPAS “INVL Asset Management” pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu “Finasta Obligāciju fonds”, “Finasta Sabalansētais fonds” un UAB “INVL Asset Management” (Lietuva) pārvaldītā harmonizētā atvērtā ieguldījumu fonda “Finasta Umbrella Fund” apakšfonda “Finasta Emerging Europe Bond” apvienošanai.

 

IPAS “INVL Asset Management” nodrošinās fondu ieguldītāju informēšanu, kā arī ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai maiņu pret cita fonda ieguldījumu apliecībām pēc pieprasījuma.

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009 

agnese.licite@fktk.lv