Publicēts: 30.11.2015.

Rīgā, 30.11.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Arī oktobrī turpina pieaugt noguldījumi bankās

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2015. gada oktobrī liecina, ka banku sektora kopējo noguldījumu apmērs pieauga par 1.4% jeb 326 milj. eiro.

Tai skaitā rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 0.7% jeb 73 milj. eiro, ko galvenokārt ietekmēja valdības, finanšu institūciju un mājsaimniecību noguldījumu kāpums, savukārt nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 2.1% jeb 253 milj. eiro, ko būtiski ietekmēja arī ASV dolāra vērtības kāpums.

Banku sektors kopumā 2015. gada pirmajos desmit mēnešos darbojās ar peļņu 356 milj. eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 96.3%). 

Kopējais banku kredītportfelis mēneša laikā samazinājās par 0.6% t.sk. rezidentu mājsaimniecību kredītu atlikums saruka par 0.7%, nerezidentu – par 3.3%, savukārt rezidentu korporatīvais portfelis pieauga par 0.3%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada oktobri ir iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/Mēneša pārskati.

 

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

agnese.licite@fktk.lv