Publicēts: 03.11.2015.

Rīgā, 03.11.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Apstiprināti grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistošos noteikumos

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi grozījumus “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos” un grozījumus “Normatīvajos noteikumos par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”.

Saistībā ar grozījumiem Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, kas stāsies spēkā š.g. 6. novembrī un atļaus licencētam alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kā arī veikt privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšanu, ir veikti grozījumi šādos FKTK normatīvajos noteikumos:

• Grozījumi “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos”, lai FKTK saņemtu uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem par minēto pakalpojumu sniegšanu;

• Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”, nosakot atalgojuma prasības tiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbiniekiem, kas sniegs ieguldījumu pakalpojumus. Izmaiņas ir veiktas saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izstrādātajām vadlīnijām par atlīdzības politiku un praksi.

 

 

Turpmākai informācijai:

Agnese Līcīte

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774808, 29467009

agnese.licite@fktk.lv