Publicēts: 15.10.2015.

Rīgā, 15.10.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Obligātajā VENTSPILS NAFTA akciju atpirkšanas piedāvājumā vienas akcijas cena noteikta 4.56 eiro

Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) padome nolēma atļaut akciju sabiedrības “VENTSPILS NAFTA” akcionāram EUROMIN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED izteikt akciju sabiedrības “VENTSPILS NAFTA” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. 

Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 4.56 eiro apmērā.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv