Publicēts: 08.10.2015.

Rīgā, 08.10.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Turpmāk jaunajiem banku klientiem tiks sniegta visa nepieciešamā informācija par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību un tās izmaksas kārtību

Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) padome apstiprināja “Normatīvos noteikumus par noguldītājam sniedzamo informāciju”. Tie paredz, ka turpmāk noguldījumu piesaistītājam (kredītiestādei un krājaizdevu sabiedrībai) saviem noguldītājiem būs jāsniedz pilnīgāka informācija par noguldītāju tiesībām uz garantēto atlīdzību – jaunajiem klientiem pirms darījuma attiecību uzsākšanas (piemēram, konta atvēršanas), bet esošajiem klientiem šī informācija būs pieejama bankas mājas lapā.

To paredz Noguldījumu garantiju likuma jaunā redakcija, kas stājās spēkā š.g. 1. jūlijā.

Līdz šim noguldījumu piesaistītāji šādu informāciju sniedza vispārīgā veidā, taču turpmāk tiem būs jāaizpilda īpaša FKTK izstrādāta veidlapa, kurā klientiem jānorāda informācija par garantētās atlīdzības apmēru un valūtu, garantētās atlīdzības izmaksas termiņu, noguldījumiem, par kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība, kā arī noguldījumu garantiju fonda pārvaldītājiestādes (FKTK) kontaktinformācija.

Valsts garantētās standarta atlīdzības limits katram klientam katrā Latvijas bankā ir 100 000 eiro. Saskaņā ar jauno likuma redakciju ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību, t.i., kopā ar standarta garantiju līdz pat 300 000 eiro.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv