Publicēts: 01.10.2015.

Rīgā, 01.10.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

No šodienas Eiropas Savienībā stājas spēkā vienots likviditātes rādītājs kredītiestādēm

No šodienas, 1. oktobra, Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā vienots likviditātes* rādītājs kredītiestādēm – likviditātes seguma rādītājs (liquidity coverage ratio, LCR). Tas ir pirmais mēģinājums noteikt harmonizētās kvantitatīvas likviditātes prasības bankām un izstrādāts ar mērķi veicināt banku noturību pret iespējamām īstermiņa likviditātes problēmām. 

Tādejādi arī Latvijā tiek piemērota ES regula attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm.

LCR ir pirmais harmonizētais likviditātes rādītājs, kas ir izstrādāts ar mērķi samazināt kredītiestāžu atkarību no īstermiņa finansējuma un centrālās bankas likviditātes nodrošinājuma un padarīt tās noturīgākas pret pēkšņiem likviditātes satricinājumiem.

LCR definē kā kredītiestādes “likvīdo aktīvu” attiecību pret tās “neto likviditātes izejošajām naudas plūsmām” 30 kalendāro dienu stresa periodā. Likvīdie aktīvi ir brīvi pārvedami aktīvi, kurus var ātri konvertēt skaidrā naudā (pārdot vai ieķīlāt) finanšu tirgos īsā laikā un bez būtiskas vērtības samazināšanās. 

LCR izsaka procentos, tās minimums ir 100 %, kas nozīmē, ka kredītiestādei ir pietiekami likvīdie aktīvi, lai varētu segt savas neto likviditātes izejošās naudas plūsmas 30 dienu stresa periodā. Šajā periodā kredītiestādei būtu jāspēj savi likvīdie aktīvi ātri konvertēt skaidrā naudā, neizmantojot centrālās bankas likviditāti vai publisko finansējumu.

Ir paredzēts pakāpenisks LCR ieviešanas periods, sākot no 60% 2015. gadā, 70% – no 2016. gada, 80% – no 2017. gada un 100% – no 2018. gada. FKTK veiktā ietekmes novērtējuma rezultāti liecina, ka Latvijas kredītiestādes ir gatavas ievērot LCR prasību.

ECB lēmums par Centrālo Banku rezervju atspoguļošanu aprēķinot likviditātes seguma radītāju (angļu valodā): http://bit.ly/1FJHu6T    

 

*Likviditāte raksturo bankas spēju savlaicīgi un bez ievērojamiem zaudējumiem izmaksāt noguldītājiem naudas līdzekļus pēc viņu pieprasījuma. No vienas puses augsts likviditātes rādītājs liecina par bankas spēju nekavējoties izpildīt savas saistības, no otras puses, – jo likvīdāki ir aktīvi, jo tie ir mazāk ienesīgi, tāpēc bankas cenšas uzturēt optimālu, tirgus situācijai atbilstošu likviditāti.

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv