Publicēts: 10.09.2015.

Rīgā, 10.09.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Dota atļauja atvērtā ieguldījumu fonda “BALTIC INDEX fonds” likvidācijai 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome deva atļauju ieguldījumu pārvaldes AS “INVL Asset Management” sākt atvērtā ieguldījumu fonda “BALTIC INDEX fonds” likvidāciju. 

Izskatot ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management” iesniegtos dokumentus un pārliecinoties, ka fonda likvidācija neaizskar fonda ieguldītāju likumīgās intereses, FKTK nolēma atļaut sabiedrībai sākt fonda likvidāciju. Fonda likvidācijas gaitā ieguldītāji proporcionāli viņiem piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalīsies fonda likvidācijas ieņēmumu sadalē.

Ieguldītāji vairāk informācijas par fonda likvidācijas gaitu var iegūt, sazinoties ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību: http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/ieguldijumu-parvaldes-sabiedri/161-akciju-sabiedriba-ieguldijumu-1.html 

 

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv