Publicēts: 09.09.2015.

Rīgā, 09.09.2015

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK izsniegs licenci Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu izsniegt licenci jaundibinātajai Rīgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS).

Jaunā KKS tiek veidota pēc teritoriālā principa – biedri tiks piesaistīti ne tikai no Rīgas, bet arī no tai blakus esošajām administratīvajām teritorijām, kuras robežojas ar Rīgu, t.i., Jūrmalas, Ķekavas novada, Salaspils novada, Garkalnes novada, Stopiņu novada, Mārupes novada, Babītes novada, Olaines novada un Carnikavas novada, kā arī tiks piesaistītas juridiskās personas.*

Par Rīgas KKS valdes priekšsēdētāju ir apstiprināts Uldis Cimdiņš, savukārt par valdes priekšsēdētāja vietnieku Ivars Šenbergs un valdes locekli Armands Mucenieks.

 

*Saskaņā ar Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta 5. daļu

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv