Publicēts: 03.08.2015.

Rīgā, 03.08.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

FKTK reģistrē AS “Saldus mežrūpniecība” prospektu 278 636 akciju iekļaušanai biržā

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome nolēma atļaut reģistrēt AS “Saldus mežrūpniecība” prospektu 278 636 akciju iekļaušanai AS ”NASDAQ OMX Riga” Baltijas Otrajā sarakstā.

Šāds lēmums par akciju iekļaušanu regulētajā tirgū tika pieņemts AS “Saldus mežrūpniecība” kārtējā akcionāru sapulcē 21.07.2014. 

Vienas akcijas nominālvērtība noteikta 1.40 eiro apmērā.

 

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv