Publicēts: 03.06.2015.

Rīgā, 03.06.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Veikti grozījumi “Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprināja grozījumus “Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos”, kas noteiks bankām vienotu pieeju attiecībā uz operacionālā riska notikumu iekļaušanu noteiktās darbības jomās.

Grozījumi precizē operacionālā riska notikumu, kas saistīti gan ar karšu (piemēram, kredītkaršu vai debetkaršu) izdošanu un apkalpošanu, gan arī ar naudas pārvedumiem, maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, iekļaušanu noteiktās darbības jomās.

 

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292, 
elina.avotina@fktk.lv