Publicēts: 22.01.2002.


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 23. novembra sēdē tika apstiprināti “Fondu biržu licencēšanas noteikumi”, kas izstrādāti, pamatojoties uz likumu “Par vērtspapīriem” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


            


Tika arī apstiprināts “Valstu saraksts apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasību piemērošanai”, saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma prasībām.


 


Padome apstiprināja “Klientu, neparastu un aizdomīgu finansu darījumu identifikācijas procedūru izstrādes ieteikumi”, kas izstrādāti saskaņā ar  likumu “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


 


Tika arī apstiprināti “Hipotekāro ķīlu zīmju seguma reģistra noteikumi”, kas izstrādāti pamatojoties uz Hipotekāro ķīlu zīmju likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumu.


 


Padome nolēma apstiprināt “Krājaizdevu sabiedrību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumus”, kas izstrādāti pamatojoties uz Krājaizdevu sabiedrību likumu.


 


Padome nolēma arī atļaut a/s komerciālajai bankai “PrivatBank” (Ukraina) iegūt būtisku līdzdalību a/s bankā “Paritāte”, pārsniedzot 50% no bankas pamatkapitāla.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, š.g. 30. novembrī plkst.10:00.


 


Aija Breikša


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr. 7774807; 9212517


e-pasts: aija.breiksa@fktk.lv