Publicēts: 08.04.2004.

Rīgā 08.04.2004.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 8. aprīļa sēdē atļāva Aināram Skrubim sākt pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “If Latvia” galvenā aktuāra pienākumus.


Padome atļāva akciju sabiedrībai “Parekss atklātais pensiju fonds” izdarīt grozījumus pensiju plānā “Papildpensija”.


Padome, izskatījusi akciju sabiedrības “Jelgavas būvmateriālu kombināts” iesniegtos dokumentus par akciju izņemšanu no publiskās apgrozības, pieņēma lēmumu, kas atļauj izņemt no publiskās apgrozības a/s “Jelgavas būvmateriālu kombināts” akcijas.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 16. aprīlī plkst. 10:00.