Publicēts: 21.05.2004.

Rīgā 21.05.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 21. maija sēdē nolēma izsniegt licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai jaundibinātajai kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai “Dzēse pluss”, Tadaiķu pagastā, Liepājas rajonā. Padome apstiprināja Māri Petrēvicu jaundibinātās kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatā, Inesi Briedi valdes priekšsēdētāja vietnieces amatā un Guntu Beķeri Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas amatā.


Padome izsniedza vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka pagājušajā nedēļā ir saņemti astoņi ES dalībvalstu uzraudzības iestāžu paziņojumi par šo valstu tirgus dalībnieku vēlmi sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, neatverot filiāli. Pakalpojumus Latvijā plāno sniegt Lielbritānijas banka HSBC Bank Plc un Dānijas banka Saxo Bank A/S, kā arī Lielbritānijas apdrošināšanas sabiedrības Converium Insurance (UK) Limited un Great Lakes Reinsurance (UK) Plc, Luksemburgas apdrošināšanas sabiedrība Arisa Assurances S.A. Savus pakalpojumus Latvijā vēlas piedāvāt arī Austrijas investīciju firma Trans Europe Financial Vermogenberatungs-, Vermittlungs- , und Verwaltungs GmbH. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pārrobežu pakalpojumu sniegšanai citas ES dalībvalsts  sabiedrība var sniegt savus pakalpojumus Latvijā uzreiz pēc tam, kad attiecīgās valsts uzraudzības iestāde ir par to informējusi Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. 


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 28. maijā plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv