Publicēts: 10.09.2004.

Rīgā 10.09. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 10. septembra sēdē, izskatījusi ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “Baltikums Asset Management” iesniegumu, nolēma atļaut sabiedrībai brīvi rīkoties ar drošības naudu.


Padome nolēma izsniegt vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 17. septembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv