Publicēts: 11.02.2005.

 


Rīgā 11.02.2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


 


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 11.02.2005. sēdē konstatēja, ka Aldis Taurītis ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 4. punkta prasību, t.i., nav izteicis a/s “Latvijas Zoovetapgāde” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta otrās daļas 1. punktu nevar izmantot no a/s “Latvijas Zoovetapgāde” akcijām izrietošās balsstiesības līdz obligātā a/s “Latvijas Zoovetapgāde” akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai. Šāds lēmums aizsargās vairāk nekā 200 a/s “Latvijas Zoovetapgāde” akcionāru intereses un dos tiem iespēju prasīt zaudējumu atlīdzību, ja akcionāri uzskatīs, ka viņiem tādi radušies.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 18. februārī plkst. 10.00.


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv