Publicēts: 01.04.2005.

Rīgā 01.04. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 1. aprīļa sēdē neiebilda, ka Juris Švanders sāk pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Rīgas Slimokase” padomes locekļa pienākumus.


Padome neiebilda, ka Ludmila Smagure sāk pildīt apdrošināšanas akciju sabiedrības “Baltikums” Iekšējā revīzijas dienesta vadītājas pienākumus.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 8. aprīlī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv