Publicēts: 08.04.2005.

Rīgā 08.04. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 8. aprīļa sēdē, izvērtējot AS “Sampo Banka” iesniegtos dokumentus, neiebilda pret to, ka Risto Kalle Kustā Tornivāra un Marku Juhani Pehkonens pilda AS “Sampo Banka” padomes locekļu pienākumus.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 15. aprīlī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv