Publicēts: 28.11.2003.

Rīgā 28.11.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 28. novembra sēdē atļāva akciju sabiedrības “Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca” akcionāram privātajai sabiedrībai, kuras darbība ierobežota ar akcijām, “Gesil Limited” (reģistrēta Gibraltāra Uzņēmumu reģistrā 1999. gada 14. septembrī, reģistrācijas Nr. 70615) izteikt akciju sabiedrības “Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 0.04 par vienu akciju.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 5. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv