Publicēts: 12.12.2003.

Rīgā 12.12.2003.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2003. gada 12. decembra sēdē nolēma atļaut Andrim Ozoliņam pildīt akciju sabiedrības “NORD/LB Latvija” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome izskatījusi apdrošināšanas akciju sabiedrības ‘ERGO Latvija’ pieteikumu ar lūgumu anulēt tai izsniegto licenci gaisakuģu apdrošināšanā, gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā un kredītu apdrošināšanā, konstatēja, ka aa/s ‘ERGO Latvija’ tiešajā apdrošināšanā jau deviņus mēnešus neveic apdrošināšanu šajos veidos un tai nav spēkā esošu līgumu šajos apdrošināšanas veidos, un nolēma anulēt aa/s ERGO Latvija” izsniegto licenci gaisakuģu apdrošināšanai, licenci gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un licenci kredītu apdrošināšanai.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš ilgāk par gadu nav sniedzis apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2003. gada 19. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv