Publicēts: 19.01.2004.

Rīgā 16.01.2004.                                                       


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 16. janvāra sēdē atļāva Viesturam Neimanim pildīt akciju sabiedrības “Latvijas Unibanka” valdes priekšsēdētāja pienākumus.


Padome izsniedza sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “INKO BROKERI” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Saldus naftas bāze” akcionāram akciju sabiedrībai “Kurzemes degviela” izteikt akciju sabiedrības “Saldus naftas bāze” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 0.29 par vienu akciju.


Padome atļāva akciju sabiedrības “Kalceks” akcionāru pilnvarotajai personai Kirovam Lipmanam izteikt akciju sabiedrības “Kalceks” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, maksājot Ls 1.00 par vienu akciju.

Padome neiebilda pret akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” izstrādātajiem noteikumu projektiem “Par Biržas biedriem”, “Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem”, “Tirdzniecības noteikumi”, “Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi”. 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 23. janvārī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv