Publicēts: 12.03.2004.

 


Rīgā 12.03.2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


 


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 12. marta sēdē nolēma izsniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RĪGAS POLISE” licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai.


Izskatījusi Nordea Bank Finland PLC iesniegtos dokumentus, padome nolēma reģistrēt Vērtspapīru emisijas Nordea Bank Finland, Nordea Bank Sweden, Nordea Bank Danmark un Nordea Bank Norge € 10,000,000,000 Eiro-vidēja termiņa parādzīmju programmas pielikumu par Nordea Bank Finland PLC LVL 10,000,000 parādzīmju emisiju ar dzēšanas termiņu 2004. gada 20. septembrī.


Padome anulēja vienai personai sertifikātu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā, lai aizsargātu apdrošināto un citu ar apdrošināšanas brokera darbību saistīto personu intereses un novērstu iespēju, ka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus sniedz brokeris, kurš vairāk par gadu nav sniedzis šādus pakalpojumus.


Padome izsniedza piecām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Padome neiebilda pret Latvijas Centrālā depozitārija izstrādātajiem noteikumiem “Par DVP norēķiniem ārvalstu valūtā”. 


Komisija informē, ka ir nolēmusi pievienojusies Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas (CESR) daudzpusējam saprašanās memorandam.
Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 19. martā plkst. 10:00.


 


 


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts: laura.birzina@fktk.lv