Publicēts: 29.10.2004.

Rīgā 29.10. 2004.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 29. oktobra sēdē, izskatījusi  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VERUS” iesniegumu par licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai anulēšanu, nolēma anulēt SIA “VERUS” 1999. gada 22. oktobrī izsniegto licenci brokeru sabiedrības darbībai Nr. 00012. Lēmums par licences anulēšanu ir pieņemts, jo 2004. gada 21. oktobrī ir beidzies licences derīguma termiņš, un SIA “VERUS” vairs nevēlas turpināt sniegt  apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.


Padome nolēma trim personām izsniegt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 5. novembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv