Publicēts: 03.12.2004.

Rīgā 03.12. 2004.


 Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2004. gada 3. decembra sēdē atļāva akciju sabiedrībai “Parekss atklātais pensiju fonds” izdarīt pensiju plānā “Papildpensija” grozījumu, kas ir apstiprināts ar akciju sabiedrības “Parekss atklātais pensiju fonds” valdes lēmumu.


Padome nolēma reģistrēt akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” prospektu 3 099 450 akciju sabiedrības “Brīvais vilnis” parasto akciju ar balsstiesībām iekļaušanai akciju sabiedrības “Rīgas Fondu birža” brīvajā sarakstā.


Padome nolēma izsniegt piecām personām sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā un divām personām anulēt sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2004. gada 10. decembrī plkst. 10:00.


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv