Publicēts: 07.01.2005.

Rīgā 07.01. 2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiem


Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdiFinanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 7. janvāra sēdē nolēma neiebilst, ka Ēriks Teilāns palielina būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, pārsniedzot 50% no aa/s “Baltijas Apdrošināšanas Nams” pamatkapitāla.


Padome deviņām personām izsniedza sertifikātu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanai apdrošināšanas brokeru sabiedrības vārdā.


 


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 14. janvārī plkst. 10:00.


 


 


Ieva Upleja 


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas


Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja


 tālr.: 777 4807


e-pasts:ieva.upleja@fktk.lv