Publicēts: 04.03.2005.

Rīgā 04.03.2005.


Paziņojums masu informācijas līdzekļiemPar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi


Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2005. gada 4. marta sēdē atļāva akciju sabiedrības “Metālserviss” akcionāru pilnvarotajai personai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RELAT-K” izteikt a/s “Metālserviss” akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, kurš vienlaicīgi ietver divus piedāvājumus, proti, akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu un akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu saskaņā ar minētā likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktu. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta        Ls 0.77.


Nākamā padomes sēde notiks piektdien, 2005. gada 11. martā, plkst. 10.00.


Laura Birziņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 777 4808
e-pasts:laura.birzina@fktk.lv